ภาพกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนารับวัคซีน Pfizer
โรงเรียนบุญวัฒนา เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลนครราชสีมา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกๆ ในการรับบริการในครั้งนี้   ภาพจาก FB:โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
29 ตุลาคม 2564 (13:52 น.)   เข้าชม 207
Knowledge Management
ระหว่างวันที่  16-17  กุมภาพันธ์  2562 ณ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (11:42 น.)   เข้าชม 738