เรื่อง : นักเรียนเตรียมตัวรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2

นักเรียนเตรียมตัวรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 29 ตุลาคม 2564 (15:02 น.)   เข้าชม 197

นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนารับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  เข็ม 2  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา                           

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมไปในวันรับวัคซีน

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์