เรื่อง : กำหนัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนบุญวัฒนา

กำหนัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนบุญวัฒนา 07 มีนาคม 2562 (13:12 น.)   เข้าชม 107

วันที่  7-8  มีนาคม  2562

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  4  โรงเรียนบุญวัฒนา